Ons diensten voor pandleningen zijn elke dinsdag (behalve tijdens schoolvakanties) beschikbaar tot 18u in plaats van 15u30.

Onze volledige openingsuren vind je hier.

De berg van barmhartigheid van de stad brussel bevestigt zijn belangrijke rol

Persbericht

Brussel, 25 juni 2024 – De Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel, een unieke openbare instelling in België die al meer dan 400 jaar bestaat, zet zijn sociale missie voort om financiële steun te bieden aan de burgers door hen pandleningen aan te bieden. « In deze tijden van opeenvolgende economische crises is onze rol essentieel om aan de behoeften van de bevolking te voldoen », legt Jean-Louis Péters, voorzitter van de Berg van Barmhartigheid, uit.
In 2023 heeft de Berg van Barmhartigheid een uitzonderlijke groei van zijn activiteiten gekend, met een stijging van 11,7% van de pandleningen, wat resulteerde in een ongekend niveau van 29,3 miljoen euro aan verstrekt kapitaal. Deze positieve dynamiek, die sinds juli 2021 gestaag toeneemt, getuigt van het vertrouwen dat de burgers in onze instelling hebben.

« Hierbij vinden we het bijzonder belangrijk te benadrukken dat meer dan 95% van de leningen worden terugbetaald, waardoor de leners hun kostbare goederen kunnen terugkrijgen. Dit hoge terugbetalingspercentage toont de doeltreffendheid en relevantie van onze diensten aan, » zegt Benoît Provost, Directeur van de Berg van Barmhartigheid. In geval van niet-terugbetaling worden de verpande objecten verkocht in de veilingzaal, en de oorspronkelijke eigenaren ontvangen volledig de verkoopbonus als de verkoopprijs het bedrag van de oorspronkelijke lening overschrijdt.

De financiële resultaten van 2023 illustreren ook onze stabiliteit en ons voorzichtige beheer. De Berg van Barmhartigheid sloot het jaar af met een netto positief saldo van 225.037,59 €. De inkomsten van het boekjaar 2023 bedroegen 4.244.404,93 €, een stijging van 10,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze prestatie is te danken aan een sterke heropleving van de publieke verkoopactiviteiten, een toename van de bekendheid en een significante groei van de uitstaande leningen. Alle winst wordt opnieuw geïnvesteerd in de openbare instelling.

De activiteit van de publieke verkoop genereerde een inkomstenstijging van 27,6% in 2023, met een opvallende toename van het aantal verkochte loten en een bredere diversificatie van ons koperspubliek. Deze verkopen bieden een kans aan de leners om een financiële opsteker te krijgen, want als het object in de veilingzaal wordt verkocht voor een prijs die hoger is dan de oorspronkelijke schuld, ontvangt de eigenaar volledig het verschil, de zogenaamde "verkoopbonus".
Kopen bij de Berg van Barmhartigheid is ethisch, solidair en duurzaam.

LA PRESSE EN PARLE 

La DH "Prêt sur gage : depuis le Covid, l’activité du Mont-de-Piété ne cesse d’augmenter, ses recettes aussi"

 

DE PERS SPREEKT ER OVER

La DH "Pandlening: sinds Covid blijft de activiteit van de Berg van Barmhartigheid toenemen, evenals de inkomsten"

 

PERSINFORMATIE

🗁 Download de PDF-versie van het persbericht en de foto's.

🗁 Download hier het jaarverslag en de voorgaande verslagen.

Perscontact:

Communicatieverantwoordelijke:
Cathy Vaessen 
02/545 77 18
cathy.vaessen@montdepiete.be

Directeur van de Berg van Barmhartigheid:
Benoît Provost
02/545 77 14
benoit.provost@montdepiete.be

 

Vorige