Ons diensten voor pandleningen zijn elke dinsdag (behalve tijdens schoolvakanties) beschikbaar tot 18u in plaats van 15u30.

Onze volledige openingsuren vind je hier.

Stel je werk tentoon

Dit kunstcentrum (Freddy Thielemans ruimte) is een initiatief van de Berg van Barmhartigheid met de steun van de Stad Brussel.

Een ruimte gewijd aan ontwerpers

Om de artistieke creatie krachtig te ondersteunen, stelt de Berg van Barmhartigheid gratis een tentoonstellingsruimte ter beschikking, voornamelijk voor de organisatie van artistieke activiteiten (tentoonstellingen, workshops, modeshows, enz.).

Wij stellen alles in het werk om deze ruimte aan zoveel mogelijk kunstenaars, collectieven, enz. aan te bieden. Activiteiten die een dialoog met de Berg van Barmhartigheid tot stand brengen (bv. een link met één van de verkoopthema's of een aspect van onze openbare instelling) genieten de voorkeur.

Een plek vol geschiedenis

Met de oprichting van deze aan kunst gewijde plaats wil onze openbare instelling het plaatselijke culturele leven dynamischer maken, voor iedereen toegankelijk maken en zich in de Marollenwijk integreren.

In dit gebouw waren vroeger onze stallen, een ruimte die in 2018 volledig werd gerenoveerd. Door haar rijke geschiedenis bezit deze unieke plek het nodige karakter. Onze tentoonstellingsruimte is verspreid over twee verdiepingen van in totaal ongeveer 200 m². Ze is voor iedereen toegankelijk via een aparte ingang gesitueerd naast de hoofdingang van de Berg van Barmhartigheid (n°19).

ℹ Hoe aanmelden

Als jij je werk in 2025 wilt tentoonstellen, stuur dan jouw kandidatuur naar ons via e-mail: cathy.vaessen@bergvanbarmhartigheid.be. Voeg:

  1. een paar foto's van je werk toe en
  2. geef ook een korte toelichting bij je artistieke aanpak,
  3. de artistieke activiteit die je wilt organiseren,
  4. de link naar jouw website en/of jouw pagina op sociale media om jouw werk te promoten.
  5. We raden je sterk aan om in je project een activiteit op te nemen die zo veel mogelijk bezoekers aantrekt en daardoor de site tot leven brengt.

→ Wij zullen je dan op de hoogte brengen van alle voorwaarden in verband met het gebruik van deze tentoonstellingsruimte

AANVRAGEN OM TE TENTOONSTELLEN IN 2025 WORDEN AANVAARD TOT 31 MEI 2025

Een preselectie zal meteen worden uitgevoerd.

De uiteindelijke selectie vindt plaats in juni 2025.