Ons diensten voor pandleningen zijn elke dinsdag (behalve tijdens schoolvakanties) beschikbaar tot 18u in plaats van 15u30.

Onze volledige openingsuren vind je hier.

Sociale, culturele en duurzame acties

De Berg van Barmhartigheid is altijd van mening geweest dat haar actie deel moet uitmaken van een perspectief van duurzame ontwikkeling. De aard zelf van haar activiteit is tegelijk sociaal, ethisch en eerlijk. Onze verkopen sluiten aan bij de logica van een lokale kringloopeconomie. 

De volgende acties zijn onlangs ondernomen:

Op het vlak van milieu en klimaat

In 2015 werden 126 fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd. Deze installatie produceert gemiddeld 29.000 KW/h per jaar wat gelijk is aan een kwart van de jaarlijkse behoeften van onze openbare instelling. Zo wordt jaarlijks bijna 20 ton CO2 bespaard

Meer dan 90% van onze medewerkers gaat elke dag met het openbaar vervoer, op de fiets of te voet naar het werk.

Bijdrage van het personeel aan afvalbeheer en afvalvermindering: naast het dagelijks sorteren van afval, ontvingen alle personeelsleden twee duurzame drinkbussen om zo het gebruik van plastic wegwerpbekertjes af te schaffen, alsook de plastic waterflessen en de blikjesautomaat.

Op sociaal en cultureel vlak

Door de voormalige stallen van de Berg van Barmhartigheid te renoveren en om te vormen tot een tentoonstellingsruimte gewijd aan kunst, wil de Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel de artistieke creatie ondersteunen.

Met deze aanpak stelt onze openbare instelling alles in het werk om deel uit te maken van het lokale culturele leven en het mee te dynamiseren. De tentoonstellingen zijn altijd gratis, voor iedereen toegankelijk en gericht op een breed en gevarieerd publiek.