Ons diensten voor pandleningen zijn elke dinsdag (behalve tijdens schoolvakanties) beschikbaar tot 18u in plaats van 15u30.

Onze volledige openingsuren vind je hier.

Verlaging van de terugtrekkingskosten

De klant die zijn financiële vervaldata verbonden aan zijn lening niet eerbiedigt ziet zijn pand op de rol geplaatst voor een verkoop. Het voorbereidingswerk van de verkoop:

  • Verificatie dat aan alle voorwaarden met betrekking tot de in verkoop stelling wordt voldaan
  • Organisatie van de verkoop (overdracht van bepaalde panden naar een meer aangepaste verkoop)
  • Vaststelling van de volgorde van presentatie van de panden
  • Opmaak van de verkoopcatalogus
  • Foto’s nemen
  • Lay-out van de catalogus

Vóór al deze verrichtingen is de klant die de vervaldag van de lening al ruimschoots heeft overschreden op de hoogte gebracht van de komende op de rol plaatsing en van de kosten die hem zullen worden aangerekend indien hij van plan is zijn pand uit de verkoop te nemen (door in te lossen of door de interesten en kosten te betalen).

10% van de in openbare verkoop geschatte waarde wordt geëist van de klant die zijn lening na de op de rol plaatsing inlost of vernieuwt en dit bedrag wordt verdubbeld als de verrichtingen gebeuren na de opmaak van de catalogus.

Vanaf de eerste verkoop van 2020 zullen de kosten na de opmaak van de catalogus niet meer geëist worden, op beslissing van de Raad van Bestuur.

 Een advies echter: eerbiedig de vervaldata van uw leningen want de kost van niet-naleving van zijn verplichtingen blijft ZEER hoog.

Vorige
Volgende
Réduction des frais de retrait de la vente