Ons diensten voor pandleningen zijn elke dinsdag (behalve tijdens schoolvakanties) beschikbaar tot 18u in plaats van 15u30.

Onze volledige openingsuren vind je hier.

Deze website is het eigendom van de Berg van Barmhartigheid.

1. REIKWIJDTE

Dit document heeft uitsluitend betrekking op de website die overeenkomt met de volgende domeinnaam:

hierna "deze website" genoemd.


2. WETTELIJKE BEPALINGEN

2.1. Eigenaar
Naam: Berg van Barmhartigheid
Bedrijfsnummer: 0862932685 
Soort entiteit: Rechtspersoon 
Juridische vorm: Openbare instelling 
Adres: 19-21-23 Sint-Gisleinsstraat, 1000 Brussel 
Website: https://www.bergvanbarmhartigheid.be/nl
Email: info@bergvanbarmhartigheid.be
Telefoon: +32 512.13.85


2.2.    Verantwoordelijke uitgever

Naam: Jean-Louis Péters
Adres: 19-21-23 Sint-Gisleinsstraat, 1000 Brussel 
Email: info@bergvanbarmhartigheid.be
Telefoon: +32 512.13.85


2.3.    Beheerder en hostingbedrijf

Deze site en zijn inhoud zijn onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Tenzij anders vermeld, is de eigenaar of beheerder van deze site de houder van de desbetreffende rechten.


3. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.
Het bestaan ervan wordt vermeld via een link die toegankelijk is bij het openen van de huidige site en in de voettekst ervan. Elke bezoeker wordt geacht deze te hebben gelezen en aanvaard door het simpele feit dat hij zijn bezoek voortzet.

Voor specifieke onderdelen, functies of diensten van deze website kunnen specifieke gebruiksvoorwaarden gelden, die de algemene voorwaarden aanvullen of ervan afwijken. In dergelijke gevallen wordt de bezoeker gewaarschuwd voor deze specifieke voorwaarden alvorens hij toegang krijgt tot deze onderdelen of gebruikmaakt van deze functies of diensten


3.1. Recht van reproductie

Het logo en het merk "Berg van Barmhartigheid" zijn geregistreerd door de Berg van Barmhartigheid. Elke reproductie van het logo en elke weergave, reproductie en/of exploitatie van het merk zijn ten strengste verboden.

De iconografische en fotografische voorstellingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van deze website te gebruiken in een strikt persoonlijke context. Elk gebruik voor commerciële en reclamedoeleinden is ten strengste verboden.


3.2. Portretrecht en recht op privacy

Elke persoon die op een op deze website getoonde afbeelding verschijnt en die niet heeft ingestemd met het nemen van deze afbeelding of het gebruik ervan in het kader van deze website, kan een verzoek indienen om deze afbeelding te verwijderen, waarbij hij zich beroept op het portretrecht of het recht op privacy.

Het verzoek moet worden gericht aan de eigenaar van deze website en zal worden behandeld in overeenstemming met het ingeroepen recht. De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om het gezicht en elk ander element dat de identificatie van de persoon mogelijk maakt, te vervagen in plaats van de afbeelding te verwijderen.


3.3. Beperkingen van de aansprakelijkheid

3.3.1. Inhoud
De eigenaar en beheerder van deze website stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website zo relevant, nauwkeurig en actueel mogelijk is en dat er geen schade kan worden toegebracht aan bezoekers als gevolg van het bezoeken en gebruiken van deze website.

Eventuele suggesties voor verbetering kunnen aan de beheerder van deze website worden gemaakt. Ook kan elk risico op schade aan hem worden gemeld.

3.3.2. Beschikbaarheid
Het hostbedrijf van deze website doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat deze site te allen tijde kan worden bezocht en gebruikt. Het kondigt vooraf onderbrekingen wegens gepland onderhoud aan. Verdere onderbrekingen zijn niet uit te sluiten, ongeacht de oorzaak ervan.

De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om deze website op te schorten of te beëindigen, om welke reden dan ook.

3.3.3. Links naar andere websites
Deze website biedt links naar andere websites, die overeenkomen met andere domeinnamen en vallen onder de verantwoordelijkheid van hun respectieve eigenaars. Bezoekers die één van deze websites bezoeken, worden uitgenodigd om de wettelijke vermeldingen en de bijbehorende gebruiksvoorwaarden te lezen.

Elke link naar een andere website die niet functioneel is of leidt tot ongepaste inhoud of die schade kan toebrengen aan de bezoeker, kan worden gemeld aan de beheerder van deze website.

3.3.4. Schadevergoeding
Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat het bezoek en het gebruik van deze website de bezoeker geen schade van welke aard dan ook toebrengen en dat de bezoeker er bijgevolg geen schade van ondervindt. De mogelijkheid van enige schade kan echter niet worden uitgesloten. De schade geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding, tenzij zij wordt opgelegd door een rechterlijke beslissing.


3.4. Toepasselijke recht en bevoegde jurisdictie

De algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.


4. COOKIESBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies, waarvan sommige vallen onder het toepassingsgebied van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De rechtsgrond voor het gebruik ervan is de toestemming van de bezoeker van deze website.
       


4.1. Wat zijn cookies ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar je webbrowser worden verstuurd en later worden herkend (“sessiecookies”). Cookies zorgen ervoor dat je acties en voorkeuren worden “onthouden” om je surfervaring op de website te vergemakkelijken (“permanente cookies”). Cookies worden opgeslagen op jouw harde schijf. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die je bezoekt (first party) of door de partners waarmee onze website samenwerkt (third party).


4.2. Welke cookies gebruikt www.bergvanbarmhartigheid.be/nl

4.2.1. Essentiële cookies
Deze first party cookies zijn vereist om te kunnen surfen op de website en zijn absoluut noodzakelijk voor het verlenen van een dienst waar de gebruiker nadrukkelijk om vraagt.

4.2.2. Functionele en performance cookies
Google Analytics, Google Search Console en Add This :
Deze third party cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over je gebruik van de website. Deze informatie dient om de inhoud van de website te verbeteren, de gebruiksvriendelijkheid ervan te optimaliseren en in te spelen op de noden van onze bezoekers. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruikers mogelijk om de inhoud van de bezochte website te delen via sociale media.

4.2.3. Publicitaire cookie

  • Facebook Pixel: Deze third party cookie wordt gebruikt voor marketingdoeleinden, meer bepaald om gerichte, voor de gebruiker relevante boodschappen weer te geven en de efficiëntie van een reclamecampagne te meten.


4.2.4. Hoe kan ik cookie wissen of uitschakelen?
Je kunt te allen tijde de cookies van de website wissen, uitschakelen of toestaan door je browserinstellingen te configureren. Klik op de link van de brower(s) die je gebruikt voor meer informatie over het wissen, uitschakelen of toestaan van cookies: Chrome, Firefox, Internet Explorer en Safari.


5. PERSOONSGEGEVENS

Verder dan het gebruik van cookies voert de eigenaar van deze website (zie punt 2.1) een meervoudige verwerking van persoonsgegevens uit die onderworpen is aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarvan sommige kunnen worden geïnitieerd door de betrokken personen tijdens hun gebruik van deze website.


5.1. Verwerkingen

Hier zijn de gegevens die we op onze site verzamelen:

  • Geen: de verzamelde gegevens worden door Google geanonimiseerd.


6. CREDITS VOOR FOTO'S

De afbeeldingen op de website van de Berg van Barmhartigheid zijn eigendom van de  Berg van Barmhartigheid, behalve bij vermelding van een ander credit.

Andere credits:

  • Homepage en in sommige rubrieken: Sommige afbeeldingen of iconen komen van websites die auteursrechtenvrije afbeeldingen aanbieden.

Zonder voorafgaande toestemming is het verboden om de foto's en afbeeldingen te verspreiden.

UPDATE

Deze versie van het document is gedateerd 24 november 2022 (met uitzondering van de "Cookieverklaring", die een andere datum van bijwerking kan hebben).

De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om dit document op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, bij te werken. De meest recente versie is altijd beschikbaar op het volgende adres: