Ons diensten voor pandleningen zijn elke dinsdag (behalve tijdens schoolvakanties) beschikbaar tot 18u in plaats van 15u30.

Onze volledige openingsuren vind je hier.

TRANSPARANTIE

In overeenstemming met:

✔ artikel 6 van het gemeenschappelijk decreet en de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de bekendmaking van de administratie in de Brusselse instellingen en ;

✔ artikel 7 van de Gemeenschappelijke Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017voor de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse ambtenaren ;

onze openbare instelling is verplicht op haar website verschillende officiële documenten te publiceren die wij hieronder hebben gegroepeerd:

 


 

ℹ AANVULLENDE DOCUMENTATIE

 

Indien burgers aanvullende administratieve documenten wensen te ontvangen, kunnen zij een uitdrukkelijk verzoek daartoe per e-mail richten aan info@bergvanbarmhartigheid.be