Ons diensten voor pandleningen zijn elke dinsdag (behalve tijdens schoolvakanties) beschikbaar tot 18u in plaats van 15u30.

Onze volledige openingsuren vind je hier.

Expo « Renqu'Art » de Jagora asbl (2022)

Tentoonstelling « Renqu'Art » van Jagora vzw

De tentoonstelling Renqu'Art geeft een overzicht van de werkzaamheden die in het kader van de gelijknamige artistieke ateliers zijn uitgevoerd. Het doel van deze workshops was om de interculturele dialoog in Doornik en Brussel te bevorderen. Dit door ruimtes te creëren voor artistieke creatie waar minderheden met een immigratieachtergrond en de lokale bevolking samen kwamen om een aantal persoonlijke en collectieve werken te maken, met als doel vooroordelen over migratie te ontkrachten.

De workshops werden georganiseerd met een actieve pedagogische aanpak. Het doel was de deelnemers een kader te bieden waarin zij hun standpunten konden uiten, eerst individueel en vervolgens collectief tijdens de workshops.

 

ℹ JAGORA vzw: 

Jagora vzw moedigt 16- tot 35-jarigen aan om actie te ondernemen om het samenleven te bevorderen, zodat alle jongeren, ongeacht achtergrond of afkomst, elkaar kunnen ontmoeten en aan de samenleving kunnen deelnemen. Interculturaliteit is dus de kern van haar associatieve project. Door de betrokkenheid van jongeren bij projecten te waarderen, leidt Jagora jongeren op tot verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers. Dit maakt deel uit van een aanpak waarin levenslang leren centraal staat.

 

ℹ PRAKTISCHE INFORMATIE 

Data van de tentoonstelling:
Van 22 tot 30 juli 2022 

Openingsuren van de tentoonstelling: 
Maandag tot vrijdag van 16 tot 20u en het weekend van 11 tot 16u

Vernissage : 
Vrijdag 22 juillet van 18u30 tot 22u00

Gratis toegang, zonder reservatie

Vorige
Volgende

Hou je van kunst in het algemeen? Schilderijen? Juwelen? Beeldhouwwerken ?...

i We aanvaarden dit soort voorwerpen ook als pand en organiseren regelmatig verkopen rond deze thema's.

Praktische informatie

Bereikbaarheid

Toegankelijkheid voor PBM