Ons diensten voor pandleningen zijn elke dinsdag (behalve tijdens schoolvakanties) beschikbaar tot 18u in plaats van 15u30.

Onze volledige openingsuren vind je hier.

Zijne Majesteit Koning Filip bezocht de Berg van Barmhartigheid

Inderdaad: op 19 juni 2018 bruist de buurt rond de Sint Gisleinstraat van de drukte: dranghekkens en politie belemmeren de gewone doorgang,  kinderen van de school Catteau Horta staan massaal op de voetpaden en de glasbakken die gewoonlijk op het pleintje voor de Berg van Barmhartigheid staan zijn vervangen door politieke vertegenwoordigers die in grote getale aanwezig zijn…..wat is er aan de hand?

Om 10u30 brengt een  stoet van 4 motorrrijders en donkere berlines - waarvan één Mercedes de nummerplaat ‘1’  draagt - ons het antwoord . Onze vorst, Zijne Majesteit Koning Filip houdt eraan om ter gelegenheid van de 400ste  verjaardag van de Berg van Barmhartigheid een bezoek te brengen aan "Ma Tante".

Het werd bepaald geen blitsbezoek. Wel een bezoek dat geïnspireerd werd door de wil om de werking van de Berg van Barmhartigheid en zijn interacties met de sociale partners beter te begrijpen. Een rol waarvan   Zijne Majesteit zich  rekenschap heeft gegeven na zijn bezoek aan de enige instelling in België die de toelating heeft om leningen op onderpand aan te bieden. Hij heeft er deelgenomen aan een werksessie waarbij hem de werking en de uitdagingen van de Berg van Barmhartigheid werden voorgesteld. Ook  4 nauwe samenwerkingsverbanden werden besproken.

Omtrent deze 4 besproken samenwerkingsverbanden:

 • Het OCMW van de Stad Brussel, vertegenwoordigd door de Hr G. Paternoster
  • Het OCMW als ondersteuning voor de Berg van Barmhartigheid:
   • De sociale werkers van de antennes van het OCMW zijn op de hoogte van de aangeboden diensten van de Berg van Barmhartigheid en kunnen dus hun klanten doorverwijzen naar onze diensten. Daarbij hebben zij speciale aandacht voor de eventuele nood aan een schuldbemiddeling.
   • Rechtstreeks informatie aan de gebruikers van het OCMW en de wijkhuizen omtrent het bestaan van de Berg van Barmhartigheid door het organiseren van bezoeken waarbij ter plaatse antwoord kan gegeven worden op de vele vragen.
   • Beheer van de salarisadministratie van de Berg van Barmhartigheid door het OCMW
   • Het gebruik door de Berg van Barmhartigheid van door het OCMW beschikbaar gestelde middelen voor renovatie en  opfrissingswerken
   • Het toepassen van de sociale clausules waarbij de firmas aan wie de renovatiewerken van de Berg Van Barmhartigheid werden toegewezen verplicht werden om  stagiairs aan te trekken  in een beroepsinschakelingsprogramma.
  • De Berg van Barmhartigheid als ondersteuning voor het OCMW:
   • Het schatten van de waarde van het patrimonium van mensen die in de Rusthuizen binnenkomen, teneinde de optimale bewaarplaats te bepalen.
   • Openbare verkoop door het OCMW  van bepaalde goederen ( bijvoorbeeld bij overlijden of schenkingen)
     
 • MEDENAM (de organisatie voor Schuldbemiddeling in Namen), vertegenwoordigd door Mevr Marie VANDENBROECK, Directrice
  • De Berg van Barmhartigheid is specialist van het microkrediet vanaf 30€. Wegens dit lage instapbedrag is de te overbruggen afstand vaak een centraal probleem.  
  • Het OCMW van Namen zal overgaan tot de opening van een antenne van de Berg van Barmhartigheid zodra de veiligheidsvoorzieningen aan onze normen zijn aangepast.
   • Een ontmoeting met de lokale sociale actoren om een samenwerkingsverband te vormen.  Een specifieke afspraak werd gemaakt met de schuldbemiddelaars van de regio, die in de lening op onderpand een meervoudig belang zien :
    • De toegankelijkheid, met name voor de personen die reeds een buitensporige schuldenlast dragen ( daar de lening door het onderpand gedekt wordt is er immers geen verplichting om de Centrale voor Kredieten te raadplegen).
    • Het bekomen van een kleine lening in cash, wat toelaat om over een klein bedrag in liquiditeiten te beschikken, zelfs indien de rekening werd geblokkeerd.
     Onmiddellijke lening.
 • BECI (Kamer van Koophandel) : Vertegenwoordigd door Mevr. Salima SEROUANE, verantwoordelijke voor de  « Bijstand aan ondernemingen   »
  • De Berg van Barmhartigheid is een publiek en monopolistisch instrument.
   • Momenteel is dit niet toegankelijk voor rechtspersonen
   • Een van de problemen waar vennootschappen vaak mee worstelen is een gebrek aan liquiditeiten.
   • Er werd dus een project in stelling gezet waarbij vennootschappen de mogelijkheid zouden krijgen om dat deel van hun stock die ze niet onmiddellijk nodig hebben in onderpand te geven zodat ze meer cash in hun activiteiten kunnen injecteren.
     
 • Institut Jeanne Toussaint  (Arts et Métiers) : vertegenwoordigd door mevrouw Carole MENGAL, Directrice
  • De tentoonstelling « Van Steen tot Juweel », georganiseerd in het kader van de 400ste verjaardag wou op een  andere manier met onze klanten in kontakt komen.
  • Daarbij werd tevens het objectief nagestreefd om het belang van opleidingen van sociale promotie met diploma te belichten, die immers al te vaak en onterecht als tweederangsopleidingen worden beschouwd. Het departement Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel en het instituut  Jeanne Toussaint waren van in het begin betrokken partij door:
   • In de tentoonstelling een stand op te zetten met uitleg over het instituut.
   •  Demonstratie ateliers over juweelontwerp te geven
   • Studenten aan te sporen om deel te nemen aan de  juweelontwerpwedstrijd waarvoor de prijzen om 13.00 werden uitgedeeld .
   • 34 studenten hebben een meesterwerk afgeleverd. Deze werden alle tentoongesteld in de Berg van Barmhartigheid. 

 

Koning Filip heeft vervolgens twee cliënten van de Berg van Barmhartigheid ontmoet, waarna hij een gesprek had met onze deskundigen die de waarde bepalen van de aangeboden onderpanden en van de lening. Deze laatsten hebben aan onze Vorst eveneens enkele technieken gedemonstreerd die gebruikt worden bij de waardebepaling.  

Daarna heeft zijne Majesteit de Koning Filip twee ambtenaren ontmoet die de financiële en administratieve  aspecten van onze klantenkontakten behartigen, een afdeling waar tact en empathie onontbeerlijke kwaliteiten zijn.

Na de stock van onderpanden te hebben bezocht heeft onze vorst de studenten van het Instituut Jeanne Toussaint ontmoet, met wie hij een gesprek heeft gehad over de genoten opleidingen, de tentoongestelde werken en de wedstrijd.

Tot slot heeft Koning Filip zich in de tuin begeven, waar hij zich lange tijd met de klanten en de vrienden van de Berg van Barmhartigheid heeft onderhouden .

 

Een dag om nooit te vergeten..…

Vorige
Volgende
Sa Majesté le Roi a rendu visite au Mont-de-Piété