Français - Nederlands Mont-de-Piété

Aangevraagde verkopen

Wilt u een juweel, een kunst- of siervoorwerp verkopen ?

U kunt dit doen door tussenkomst van de Berg Van Barmhartigheid.
Het volstaat dat u een pandlening aangaat en een verkoopsvordering ondertekent

De aangevraagde verkoop biedt U:

Een onmiddellijke financiering
Vanaf de dag van indiening kent de Berg van Barmhartigheid U een lening toe hetgeen U toelaat de verkoopsopbrengst te vervroegen. Bovendien worden de bewaking en de bewaring van uw voorwerpen gewaarborgd onder de beste voorwaarden.

Een zekerheid te verkopen onder de beste voorwaarden
Eens de lening toegekend, kan U ons, al naar gelang het U schikt, vragen uw panden te verkopen. Volgens onze schatting zullen uw voorwerpen dan opgenomen worden in één van onze klassieke verkopen of zullen zij genieten van een speciale promotie in het kader van één van onze uitzonderlijke verkopen.

Beperkte kosten en een snelle uitbetaling
De kosten voor in verkoop stelling bedragen 10% en ongeveer één week na de verkoop zal het bedrag van de toewijzing na aftrek van uw lening, de interesten en de verkoopskosten tot uw beschikking staan.