Français - Nederlands Mont-de-Piété

Actualités

oct. 25, 2017

Vrijheid van bieden


Kopers worden herinnerd aan artikel 314 van het Wetboek van Strafrecht, dat bepaalt dat personen die de vrijheid van bieden of bieden door geweld of bedreigingen, door giften of beloftes of andere frauduleuze middelen belemmeren of verstoren, gestraft worden met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en een boete van honderd tot drieduizend euro.


De Berg van Barmhartigheid zorgt ervoor dat de toewijzingsprijzen zo hoog mogelijk zijn daar het verschil tussen de schuld van de mensen die de pandlening gebruiken en de toewijzingsprijs ten goede komt van de ontleners.

Het is legitiem dat deze mensen, die meestal weinig middelen hebben, op een juiste manier worden betaald.


Als verwerpelijke daden zouden worden vastgesteld of aan het licht gebracht, zal de Berg van Barmhartigheid niet aarzelen om een klacht in te dienen.

Résultat de recherche d'images pour "encheres"